• Şükreden kendine eder; nankörlük eden de kendine eder!. Nankörlük hüsranla sona erer!
 •   (Ahmed HULUSİ)
 • İnsanoğlu elleriyle kurabiye yapar, sonra ona tapar; sonra da oturup yer! Kurabiyesine tapınanlardan olmaktan arınma dilerim!
 •   (Ahmed HULUSİ)
 • "İNSAN", Allâh ahlâkıyla ahlâklanmış olandır! Toplumsal örfe dayanan ahlâklar evcilleşmişlere aittir. Onları mükemmelleştirir!
 •   (Ahmed HULUSİ)
 • "BEN"ini kurban edemeyenin cezası ebeden "BEN"inin sınırları içinde yaşamaktır.
 •   (Ahmed HULUSİ)
 • Gafil, davranışlarını zarfa bakarak düzenler; âkil ise mazrufa bakarak! Sizin ilişkileriniz hangi düzeyden?
 •   (Ahmed HULUSİ)
 • Nankörlük yapanin kendine verdigi zararın benzerini, dünya birlesse ona veremez!. Nankör, Allâh'a kapatmistir kapisini penceresini!
 •   (Ahmed HULUSİ)
 • A'rafta dünyasına tövbe edip, şeytanini (beden kabulünü) taslamayanın; nefsini (benligini) Allâh'a ermek ugruna kurban etmeyenin Bayramı olur mu?
 •   (Ahmed HULUSİ)
 • "ŞİRK"siz ("BEN"LIKSIZ) yaşamin Bayramını yapmak nasip ola hepimize... Allah bunu kolaylaştıra!
 •   (Ahmed HULUSİ)
 • Iftira eden zalim ya aklini yitirmistir ya da imanini! Iman ile iftira ayni kalpte bulunmaz! Sahidi olmadigin olay hakkinda konusmak ya dedikodudur ya giybet ya da iftira!
                                                    Şu anda dinlediğiniz Ayet ile ilgili yazılı bilgiye ulaşmak için, aşağıdaki listeden Sûre adına tıklamanız yeterlidir.          
  
Ahmed Hulusi Kimdir?
Kimseden maddi veya siyasi ya da manevî bir beklentisi olmayıp, düşünebilen beyinlerle düşüncelerini yalnızca kulluk ve bir insanlık borcu olarak paylaşan bir düşünürdür!
Tamamı için tıklayın...


001-Fatiha

002-Bakara

003-Al-i imran

004-Nisa

005-Maide

006-En'am

007-A'raf

008-Enfal

009-Tevbe

010-Yunus

011-Hud

012-Yusuf

013-Ra'd

014-İbrahim

015-Hicr

016-Nahl

017-İsra

018-Kehf

019-Meryem

020-Taha

021-Enbiya

022-Hac

023-Mü'minun

024-Nur

025-Furkan

026-Şuara

027-Neml

028-Kasas

029-Ankebut

030-Rum

031-Lokman

032-Secde

033-Ahzab

034-Sebe

035-Fatır

036-Yasin

037-Saffat

038-Sad

039-Zümer

040-Mümin

041-Fussilet

042-Şura

043-Zuhruf

044-Duhan

045-Casiye

046-Ahkaf

047-Muhammed

048-Fetih

049-Hucurat

050-Kaf

051-Zariyat

052-Tur

053-Necm

054-Kamer

055-Rahman

056-Vakia

057-Hadid

058-Mücadele

059-Hasr

060-Mümtehine

061-Saff

062-Cum'a

063-Münafikun

064-Tegabün

065-Talak

066-Tahrim

067-Mülk

068-Kalem

069-Hakka

070-Mearic

071-Nuh

072-Cin

073-Müzzemmil

074-Müddessir

075-Kıyamet

076-İnsan-Dehr

077-Mürselat

078-Nebe

079-Naziat

080-Abese

081-Tekvir

082-İnfitar

083-Mutaffifin

084-İnşikak

085-Büruc

086-Tarık

087-A'la

088-Gasiye

089-Fecr

090-Beled

091-Şems

092-Leyl

093-Duha

094-İnşirah

095-Tin

096-Alak

097-Kadir

098-Beyyine

099-Zilzal

100-Adiyat

101-Kaari'a

102-Tekasür

103-Asr

104-Hümeze

105-Fil

106-Kureyş

107-Ma'un

108-Kevser

109-Kafirun

110-Nasr

111-Tebbet

112-İhlas

113-Felak

114-Nas

Değerli Misafirimiz
Bu site, AhmedHulusi.org sitesinde ücretsiz olarak yayınlanmakta olan eserlerin internet-radyo platformu üzerinden yayınlanması amacıyla kurulmuştur. 24 saat süresince kesintisiz olarak eserleri, sohbetleri dinleyebilirsiniz. Yayın takvimi güncellenip sitemizde yer alacaktır. Bu site bir grup gönüllü tarafından hiçbir menfaat gözetmeksizin siz dinleyenlere hizmet etmek amacıyla kurulmuştur.
® Radyo Yansımalar

           
ALLAH İlminden Yansımlarla KUR'ÂN-I KERİM ÇÖZÜMÜ          I-PHONE , I-PAD, I-POD CİHAZLARINDAN           BLACKBERRY üzerinden         Üstâd Ahmed HULUSİ'nin sohbetlerini, tıklayarak, www.AhmedHulusi.org adresinden, tıklayarak indirebilirsiniz        YAYINIMIZI DİNLEMEK İÇİN TIKLAYIN         DİNLEMEK İÇİN TIKLAYIN        www.AhmedHulusi.org adresinden izleyebilirsiniz


AHMED HULÛSI'NIN RESMI WEB SITESI SADECE www.ahmedhulusi.org ADRESIDIR. FACEBOOK VE BENZERI SOSYAL ILETISIM SITELERI VEYA HERHANGI BIR INTERNET SITESINDE, RESMI WEB SITESI www.ahmedhulusi.org ADRESINDEN ORIJINALINE SADIK KALINARAK YAPILMIS ALINTILARIN DISINDAKI, AHMED HULÛSI ADI ALTINDA YAZILAN, KONUSULAN, SÖYLENENLERIN HIÇBIRI AHMED HULÛSI'YE AIT DEGILDIR. GEREGINCE DUYURULUR.

      FAYDALI LINKLER

2012 ® Radyo Yansımalar web sitesi. 24 saat yayın. Dinletiler, Kur'an, Kur'an-ı Kerim çözümü, sohbetler.

İletişim : admin@radyoyansimalar.com