096 - ALAK SÛRESİ


Euzü Billahi mineş şeytanir racim

BismillahirRahmânirRahiym

1-) Ikra` Bismi Rabbikelleziy halak;
Yaratan Rabbinin ismi (ile işaret ettiği hakikatin olan kuvveler) ile OKU!

2-) Halekal`İnsane min `alak;
İnsanı Alak`tan (kan pıhtısı; genlerden) yarattı.

3-) Ikra` ve Rabbükel`Ekrem;
Oku! (Çünkü) Rabbin Ekrem`dir!

4-) Elleziy `alleme BilKalem;
O ki, (O Rabbanî özellikleri ve genetiğini) Kalem olarak öğretti (programladı)!

5-) Allemel`İnsane ma lem ya`lem;
(Yani) insana bilmediğini talim etti.

6-) Kella, innel`İnsane leyatğâ;
Hayır, (iş sanıldığı gibi değil; düşünün)! Muhakkak ki insan (hakikatinden kozalı yaşarsa), elbette azgınlık eder (şehvet peşinde koşar);

7-) En reâhüstağnâ;
(Benliğiyle perdelenip) kendini (hakikatten) müstağni gördüğü için.

8-) İnne ila Rabbikerrüca`;
Kesinlikle dönüş rabbinedir!

9-) Eraeytelleziy yenha;
Gördün mü o engelleyeni;

10-) Abden izâ sallâ;
Bilfiil salât hâlindeyken bir kulu!

11-) Eraeyte in kâne `alelhüda;
Gördün mü (bir düşün)! Ya o hakikati yaşamakta ise?

12-) Ev emere Bittakvâ;
Yahut korunmayı emretti ise!

13-) Eraeyte in kezzebe ve tevellâ;
Bir düşün! Ya (hakikatini) yalanladı ve yüz çevirdi ise?

14-) Elem ya`lem BiennAllâhe yera;
Bilmez mi ki Allâh kesinlikle görür?

15-) Kellâ, lein lem yentehi lenesfe`an BinNasıyeh;
Hayır (iş sandığı gibi değil)! Andolsun ki eğer vazgeçmezse, elbette onu alnından (beyninden) şiddetle tutup sürükleriz!

16-) Nasıyetin kâzibetin hatıeh;
O yalancı, o hata yapan (bedene, dışa dönük) alnı (beyni)!

17-) Felyed`u nadiyeh;
Haydi, çağırsın meclisini!

18-) Sened`uzZebaniyeh;
Biz de çağıracağız Zebânîleri (ateşin zebûn edici kuvvelerini)!

19-) Kellâ* lâ tutı`hu vescüd vakterib;
Hayır, sakın (yapma)! Ona uyma; secde et ve yaklaş! (19. âyet secde âyetidir.)