093 - DUHA SÛRESİ


Euzü Billahi mineş şeytanir racim

BismillahirRahmânirRahiym

1-) VedDuha;
Kasem ederim duhaya (Güneş`in dünyayı aydınlatmaya başladığı saatlere),

2-) VelLeyli izâ seca;
Sükûnet vaktinde geceye ki,

3-) Mâ vedde`ake Rabbüke ve mâ kalâ;
Rabbin seni terk etmedi ve darılmadı!

4-) Ve lel`ahıretü hayrün leke minel`ûla;
Elbette sonsuz gelecek yaşam senin için şimdikinden hayırlıdır.

5-) Ve lesevfe yu`tıyke Rabbüke feterda;
Elbette Rabbin sana verecek de razı olacaksın!

6-) Elem yecidke yetiymen fe âva;
Seni bir yetim (babasız ve anasız) bularak barındırmadı mı?

7-) Ve vecedeke dâ(aaa)llen feheda;
Seni dall (Zâtî hakikatini bilmeyen) bulup da hakikate erdirmedi mi?

8-) Ve vecedeke `âilen fe eğna;
Seni hiçbir şeyin yok iken (fakr - "yok"lukta) bulup da zenginliğe ("gına"ya) kavuşturmadık mı (El Ğaniyy kulu yapmadık mı, Âlemlerden Ğaniyy olanın kulluğunu yaşatmadık mı)?

9-) Feemmel yetiyme fela takher;
O hâlde, yetime hor bakma!

10-) Ve emmessâile felâ tenher;
İsteyeni, soru soranı sakın azarlama!

11-) Ve emma Bi nı`meti Rabbike fe haddis;
Rabbinin nimetini, dillendir!