089 - FECR SÛRESİ


Euzü Billahi mineş şeytanir racim

BismillahirRahmânirRahiym

1-) Vel fecr;
Kasem ederim o Fecr`e,

2-) Ve leyalin `aşr;
On geceye,

3-) Veşşef`ı velvetr;
Çift`e ve Tek`e!

4-) Velleyli izâ yesr;
Geçip gittiğinde o geceye...

5-) Hel fiy zâlike kasemün li ziy hıcr;
(Nasıl) işte bunlarda akıl sahibi için bir yemin yok mu?

6-) Elem tera keyfe fe`ale Rabbüke Bi`Ad;
Görmedin mi Rabbin nasıl yaptı, Ad`a (Hud`un toplumu),

7-) İreme zâtil `ımâd;
Çok sütunlu (belde) İrem`e?

8-) Elletiy lem yuhlak mislüha fiylbilad;
Ki beldeler içinde onun benzeri yaratılmamıştı!

9-) Ve Semûdelleziyne cabussahre Bilvad;
(Rabbin ne yaptı) vadide kayaları oyan Semud`a (Sâlih`in toplumu)?

10-) Ve fir`avne ziyl`evtad;
Yüksek direklerin (piramitlerin) sahibi Firavun`a.

11-) Elleziyne tağav fiylbilad;
Onlar ki, beldeler içinde benlikle azgınca yaşamışlardı.

12-) Feekseru fiyhelfesad;
Onlarda fesadı çoğaltmışlardı!

13-) Fesabbe `aleyhim Rabbüke sevta `azâb;
Bu sebeple Rabbin onların üzerine, azabın kamçısını indirdi.

14-) İnne Rabbeke lebil mirsad;
Muhakkak ki Rabbin, tamamıyla gözetlemektedir.

15-) Femmel`İnsanu izâ mebtelâhu Rabbühu feekremehu ve na`amehu feyekulü Rabbiy ekremen;
Ama insana gelince, Rabbi onu denemek için ikram edip, onu nimetlendirirse: "Rabbim bana ikram etti, üstün kıldı" der (şımarır)!

16-) Ve emma izâ mebtelâhü fekadere `aleyhi rizkahu feyekulü Rabbiy ehanen;
Fakat onu belâ ile deneyip geçimini daraltır ise: "Rabbim beni alçaltıp zelil kıldı" der (isyan eder, sabretmez)!

17-) Kellâ bel lâ tükrimûnelyetiym;
Hayır! Hayır, yetime ikram etmiyorsunuz!

18-) Ve lâ tehâddune `alâ ta`amilmiskiyn;
Yoksulları yedirip doyurmaya birbirinizi teşvik etmiyorsunuz.

19-) Ve te`külûnettürase eklen lemma;
Mirası toptan yiyorsunuz!

20-) Ve tühıbbûnelmâle hubben cemma;
Malı da pek çok seviyorsunuz, toplayıp yığarcasına.

21-) Kellâ izâ dükketil`Ardu dekken dekkâ;
Hayır, (böyle yapmayın)! Arz (beden sarsılıp), darmadağın edildiğinde,

22-) Ve câe Rabbüke velMelekü saffen saffâ;
(Ölümle) Rabbin (hükmü) ve el Melek (kuvveler) saf saf dizildiğinde,

23-) Ve cie yevmeizin Bicehenneme yevmeizin yetezekkerül`İnsanu ve enna lehüzZikra;
(İşte) o süreçte, cehennem de getirilir (Dünya`yı kuşatır)! (İşte) o süreçte, insan hatırlayıp düşünür... (Fakat) Zikra`nın (hatırlamanın) ona nasıl faydası olur (beden - beyin yok artık ruhu geliştirecek)?

24-) Yekulü ya leyteniy kaddemtü lihayâtiy;
"Keşke hayatım (şu yaşamım) için önceden yararlı şeyler yapsaydım!" der.

25-) Feyevmeizin lâ yu`azzibu `azâbeHU ehad;
Artık o süreçte, O`nun azabı gibi hiçbir kimse azap edemez!

26-) Ve lâ yûsiku vesakaHU ehad;
Hiç kimse O`nun bağladığı gibi bağlayamaz!

27-) Ya eyyetühen Nefsül Mutmainneh;
"Ey Nefs-i Mutmainne (Hakikati yaşamakta tatmine ulaşmış bilinç)!"

28-) İrci`ıy ila Rabbiki radıyeten mardıyyeten;
"Radiye olarak, Mardiye olarak (Seyir ve tasarruf kemâlâtını yaşayan olarak) Rabbine (Esmâ hakikatine) dön (şuur olarak)! "

29-) Fedhuliy fiy `ıbadİY;
"Kullarımın (`sanı varlığı` `yok`luğa dönüşmüş olarak işlevlerine devam edenler) içine dâhil ol!"

30-) Vedhuliy cennetİY;
"Cennetim`e dâhil ol!"