113 - FELAK SÛRESİ


Euzü Billahi mineş şeytanir racim

BismillahirRahmânirRahiym

1-) Kul e`ûzü BiRabbil felak;
De ki: "Sığınırım Felak`ın (karanlığı yarıp aydınlığa kavuşturan nûrun) Rabbine"

2-) Min şerri mâ halak;
"Yarattığı halkının şerrinden"

3-) Ve min şerri ğâsikın izâ vekab;
"Karanlığı çöken gecenin şerrinden"

4-) Ve min şerrin neffâsâti fiyl`ukad;
"Düğümlere üfüren kadınların şerrinden"

5-) Ve min şerri hâsidin izâ hased;
"Haset ettiğinde, haset edicinin şerrinden!"