088 - ĞÂŞİYE SÛRESİ


Euzü Billahi mineş şeytanir racim

BismillahirRahmânirRahiym

1-) Hel etake hadiysülğaşiyeh;
Sana Gaşiye`nin (bütün insanları örtüp bürüyen o büyük tecelli - kıyamet) haberi geldi mi?

2-) Vucûhun yevmeizin haşi`ah;
O gün yüzler (vardır) zilletle yere bakar!

3-) `Amiletün nasıbetün;
(Örf - âdet olarak) çalışmış (ibadet etmiş) boşa yorulmuş!

4-) Taslâ naren hamiyeten;
Kızgın bir ateşe maruz kalır (o yüzler)!

5-) Tüska min `aynin aniyeh;
Kızgın bir kaynaktan içirilirler!

6-) Leyse lehüm ta`amün illâ min dariy`ın;
Onlar için Dari` (zehirli - yırtıcı bir diken?)den başka yiyecek yoktur.

7-) Lâ yüsminu ve lâ yuğniy min cu`ın;
Ne besler ne de açlıktan kurtarır.

8-) Vucûhun yevmeizin na`ımetün;
O süreçte nimetin eseri görülen nice yüzler de (vardır).

9-) Lisa`yiha radıyetün;
(Hakkıyla yaptığı) çalışmalarının getirisinden razıdır!

10-) Fiy cennetin `aliyeh;
Âli bir cennettedir!

11-) Lâ tesme`u fiyha lağıyeh;
Orada boş laf işitmez.

12-) Fiyha `aynün cariyetün;
Orada (daim) akan bir kaynak (ilim ve kudret) vardır.

13-) Fiyha sürurun merfû`atün;
Orada yükseltilmiş tahtlar vardır.

14-) Ve ekvabün mevdû`atün;
(Yerlerine) konulmuş testiler,

15-) Ve nemariku masfûfetün;
(Arkalarına) sıra sıra dizilmiş yastıklar,

16-) Ve zerabiyyü mebsûseh;
(Altlarına) yayılmış yaygılar (vardır).

17-) Efela yenzurune ilel`İbilli keyfe hulikat;
Bakmıyorlar mı el İbil`e (yağmur yüklü bulutlara) nasıl yaratılmış?

18-) Ve ilesSemâi keyfe rufi`at;
(Bakmıyorlar mı) semâya, nasıl ref`olunmuş (nasıl uzay oluşmuş)!

19-) Ve ilelcibali keyfe nusıbet;
(Bakmıyorlar mı) dağlara, nasıl yerleştirilmiş!

20-) Ve ilel`Ardı keyfe sutihat;
(Bakmıyorlar mı) arza, nasıl döşenmiş!

21-) Fezekkir innema ente müzekkir;
HATIRLAT; çünkü sen ancak bir hatırlatıcısın (hakikatlerini hatırlatmak için irsâl oldun)!

22-) Leste `aleyhim Bimusaytır;
Onlar üzerine musallat olan zorba değilsin!

23-) İlla men tevellâ ve kefere;
Ancak kim yüz çevirir ve küfür ederse (hakikati inkâr - reddederse),

24-) Feyu`azzibühullahul`azâbel`ekber;
Allâh onu, en büyük azap ile azaplandırır!

25-) İnne ileyNA iyabehüm;
Muhakkak ki bizedir onların dönüşleri.

26-) Sümme inne `aleyNA hısabehüm;
Sonra muhakkak ki bize aittir yaptıklarının sonucunu yaşatmak!