112 - İHLÂS SÛRESİ


Euzü Billahi mineş şeytanir racim

BismillahirRahmânirRahiym

1-) Kul HUvAllâhu Ehad;
De ki: "HÛ Allâh EHAD`dır! (son - sınır kavramsız TEK`tir)"

2-) Allâhus Samed;
"Allâh SAMED`dir (Som, kendisine bir şey eklenmesi, genişlemesi ya da kendisinden bir şey açığa çıkması söz konusu olmayan)"

3-) Lem yelid ve lem yûled;
"Doğurmamış ve doğurulmamıştır; (kendisinden varolmuş meydana gelmiş ikinci bir yapı yoktur ve kendisini var eden de yoktur)"

4-) Ve lem yekün leHÛ küfüven ehad;
"O`na hiçbir küfuv (denk) olmadı! (hiçbir düşünülen O`na denk özellikler açığa çıkaramaz.)"