084 - İNŞİKAK SÛRESİ


Euzü Billahi mineş şeytanir racim

BismillahirRahmânirRahiym

1-) İzesSemâunşakkat;
Semâ yarıldığında,

2-) Ve ezinet liRabbiha ve hukkat;
Rabbini dinleyip boyun eğdiğinde -ki Hak budur!

3-) Ve izel`Ardu müddet;
Arz uzatılıp yayıldığında,

4-) Ve elkat ma fiyha ve tehallet;
İçinde olan şeyleri attığında ve boşaldığında,

5-) Ve ezinet liRabbiha ve hukkat;
Kendisine hak üzere Rabbini dinleyip boyun eğdiğinde!

6-) Ya eyyühel`İnsanu inneke kadihun ila Rabbike kedhan femülakıyh;
Ey insan! Muhakkak ki sen, Rabbine (doğru) çalışıp çabalamaktasın! Sonunda O`na kavuşacaksın!

7-) Feemma men ûtiye Kitabehu Biyemiynih;
Kimin ki, sağından oluşmuş bilgileri verilir ise,

8-) Fesevfe yuhasebu hısaben yesiyra;
(O), kolay bir hesap ile hesaba çekilecek,

9-) Ve yenkalibu ila ehlihi mesrura;
Ve mutlu olarak cennet ehlinin yapısına dönüşür!

10-) Ve emma men ûtiye Kitabehu verae zahrih;
Kitabı arka tarafından verilen kimseye gelince,

11-) Fesevfe yed`u sübûra;
"Sübûra = yetiş ey ölüm!" diye çağıracak,

12-) Ve yaslâ se`ıyra;
Ve Saîr (alevli ateş)`e maruz kalacaktır!

13-) İnnehu kâne fiy ehlihi mesrura;
Muhakkak ki o, kendi gibiler içinde mutluydu...

14-) İnnehu zanne en len yehure;
Muhakkak ki o, asla (Rabbine) dönmeyeceğini zannetti (ona göre yaşadı).

15-) Belâ* inne Rabbehu kâne Bihi Basıyrâ;
Hayır! Muhakkak ki onun Rabbi, onda Basıyr idi!

16-) Fela uksimu Bişşefak;
Şafağa kasem ederim,

17-) Velleyli ve ma veseka;
Geceye ve toplayıp taşıdığı şeye,

18-) VelKameri izetteseka;
Dolunay`a ki,

19-) Leterkebünne tabekan `an tabak;
Mutlaka siz, boyutlar değiştirerek o boyutların uygun bedenlerine dönüşeceksiniz!

20-) Femalehüm lâ yu`minun;
Böyleyken onlara ne oluyor da iman etmiyorlar (bunlar gerçek)!

21-) Ve izâ kurie `aleyhimülKur`ânu lâ yescüdun;
Onlara Kur`ân okunduğunda secde etmiyorlar (benliklerini yok edip Hakk`a boyun eğmiyorlar)? (21. âyet secde âyetidir.)

22-) Belilleziyne keferu yükezzibun;
Üstelik yalanlıyorlar o hakikat bilgisini inkâr edenler!

23-) VAllâhu a`lemu Bima yû`un;
Oysa Allâh (içlerinde) ne toplayıp yığdıklarını (düşünce ve itikatlarını) daha iyi bilir.

24-) Febeşşirhüm Bi`azâbin eliym;
Artık onları feci azapları ile müjdele!

25-) İllelleziyne amenû ve `amilussalihati lehüm ecrun gayru memnun;
Sadece iman edip imanın gereğini uygulayanlar müstesnadır! Onlar için kesintisiz bir mükâfat vardır.