094 - İNŞİRAH SÛRESİ


Euzü Billahi mineş şeytanir racim1

BismillahirRahmânirRahiym2

1-) Elem neşrah leke sadrek;
Senin göğsünü açmadık mı (darlığını genişletmedik mi)?

2-) Ve vada`nâ `anke vizrek;
(Hakikati açarak beşeriyet) yükünü senden almadık mı?

3-) Elleziy enkada zahrek;
Ki o (-nun ağırlığı), senin belini çatırdatmıştı!

4-) Ve refa`nâ leke zikrek;
Senin zikrini (hatırladığın hakikatini yaşatarak) yüceltmedik mi?

5-) Feinne me`al `usri yüsrâ;
Bu yüzdendir ki, kesinlikle zorlukla beraber bir kolaylık vardır.

6-) İnne me`al `usri yüsrâ;
Evet, kesinlikle her zorlukla beraber bir kolaylık vardır.

7-) Feizâ ferağte fensab;
(İşlerinden) kurtulunca, (esas işinle) yorul!

8-) Ve ila Rabbike ferğab;
Rabbini değerlendir!