101 - KARİ’A SÛRESİ


Euzü Billahi mineş şeytanir racim

BismillahirRahmânirRahiym

1-) El kari`atü;
El Karia!

2-) Mel kari`atü;
Ne dehşet verici olaydır el Karia!

3-) Ve mâ edrake mel kari`ah;
El Karia`yı bilir misin nedir?

4-) Yevme yekûnün Nasu kelferaşil mebsûs;
O süreçte insanlar, yayılmış (ateşe koşan) pervaneler gibi olur.

5-) Ve tekûnül cibalü kel `ıhnil menfûş;
Dağlar (gibi benlikler), dağılmış renkli yün gibi (yumuşamış, alı al moru mor) olur!

6-) Feemma men sekulet mevaziynüh;
(İşte o süreçte) kimin getirisi ağır basarsa,

7-) Fe huve fiy `ıyşetin radıyeh;
O, razı (olduğu) bir yaşayış içindedir!

8-) Ve emma men haffet mevaziynüh;
Ama kimin de getirisi hafif kalırsa,

9-) Fe ümmühû haviyeh;
Onun anası, Haviye`dir (çok derin bir çukur).

10-) Ve mâ edrake ma hiyeh;
Onun ne olduğunu bilir misin?

11-) Narun hamiyeh;
(O) yakıcılığı pik noktasında, ateştir!