108 - KEVSER SÛRESİ


Euzü Billahi mineş şeytanir racim

BismillahirRahmânirRahiym

1-) İnnâ a`taynâkel Kevser;
Muhakkak ki biz verdik sana O Kevser`i!

2-) Fe salli li Rabbike venhar;
O hâlde Rabbin için salâtı yaşa ve kurbanı (benlik) kes!

3-) İnne şânieke hüvel`ebter;
Muhakkak ki sana hıncı olan var ya, asıl odur ebter (soyu kesik)!