106 - KUREYŞ SÛRESİ


Euzü Billahi mineş şeytanir racim

BismillahirRahmânirRahiym

1-) Li iylâfi Kureyşin;
Kureyş`in ülfet ve hürmete mazhariyeti için,

2-) Îylâfihim rıhleteş şitâi vas sayf;
Kış ve yaz seferinde rahat ve ülfetleri için.

3-) Felya`budû Rabbe hâzelBeyt;
Bu Beyt`in Rabbine (tevhid ehli olarak) kulluk etsinler!

4-) Elleziy at`amehüm min cû`ın ve âmenehüm min havf;
O ki, onları açlıktan doyurdu ve korkudan emin etti.