092 - LEYL SÛRESİ


Euzü Billahi mineş şeytanir racim

BismillahirRahmânirRahiym

1-) Velleyli izâ yağşâ;
Kasem ederim örttüğü vakit geceye,

2-) Vennehari izâ tecellâ;
Parlayıp açığa çıktığında gündüze,

3-) Ve ma halekazzekere vel`ünsâ;
Erkeği ve dişiyi (etken ve edilgeni) yaratana ki,

4-) İnne sa`yeküm leşetta;
Muhakkak ki çalışmanız, elbette farklı amaçlara dönüktür.

5-) Feemma men a`ta vetteka;
Kim verir ve korunursa,

6-) Ve saddeka BilHüsna;
El Hüsnâ`yı (en güzelini hakikati olarak) tasdik ederse,

7-) Fesenüyessiruhu lilyüsra;
Böylece ona en kolayı kolaylaştırırız!

8-) Ve emma men bahıle vestağnâ;
Ama kim de cimrilik eder ve müstağni olursa (arınmaya, korunmaya ihtiyaç duymazsa);

9-) Ve kezzebe BilHüsna;
El Hüsnâ`yı (en güzelini hakikati olarak) yalanlarsa;

10-) Fesenüyessiruhu lil`usra;
Ona en zoru (hakikatten ve Sünnetullâh`tan perdeli yaşamayı) kolaylaştırırız!

11-) Ve ma yuğniy `anhu maluhû izâ teredda;
(Cehenneme) yuvarlandığında, malı (zenginliği) ona hiçbir fayda sağlamaz.

12-) İnne `aleyna lelhüda;
Muhakkak ki hakikate erdirmek bize aittir.

13-) Ve inne leNA lel`ahırete vel`ûla;
Muhakkak ki bizimdir gelecek sonsuz yaşam da şu anki de!

14-) Feenzertüküm naren telezza;
Sizi, çok alevlenen ateşe karşı uyardım.

15-) Lâ yaslâha illel`eşka;
Ona sadece en şakî maruz kalır.

16-) Elleziy kezzebe ve tevellâ;
O ki, yalanlamış ve (hakikatinden) yüz çevirmişti!

17-) Ve seyücennebühel`etka;
En çok korunan ise ondan uzaklaştırılacaktır.

18-) Elleziy yü`tiy malehû yetezekkâ;
O ki, arınmak için zenginliğini başkalarına harcar (yığmaz)...

19-) Ve ma liehadin `ındehu min nı`metin tücza;
Bunu ne karşılık bekleyerek yapar (ne de kendisine yapılanların karşılığı olarak)!

20-) İllebtiğâe vechi Rabbihil e`lâ;
Yalnızca Âlâ olan Rabbinin vechini arzuladığı için!

21-) Ve lesevfe yerda;
Elbette rızaya erecektir!