110 - NASR SÛRESİ


Euzü Billahi mineş şeytanir racim

BismillahirRahmânirRahiym

1-) İzâ câe nasrullahi velfeth;
Nasrullah (Allâh nusreti) ve el Feth (mutlak açıklık - şuur bakışı) geldiğinde,

2-) Ve raeytenNâse yedhulûne fiy diynillâhi efvâcâ;
İnsanları öbek öbek Allâh`ın dinine girer (Allâh sistemine uyar) hâlde gördüğünde,

3-) Fesebbıh BiHamdi Rabbike vestağfirHU, inneHÛ kâne Tevvâbâ;
Rabbinin Hamdi olarak tespih et ve O`ndan mağfiret dile! Muhakkak ki O, Tevvab`dır.