086 - TÂRIK SÛRESİ


Euzü Billahi mineş şeytanir racim

BismillahirRahmânirRahiym

1-) VesSemâi vetTarık;
Andolsun semâya ve Tarık`a,

2-) Ve ma edrake metTarık;
Bilir misin Tarık`ı?

3-) En Necm`üs sâkıb;
Delip geçen yıldızdır (PULSAR)!

4-) İn küllü nefsin lemma `aleyha hafız;
Hiçbir nefs yoktur ki, onun üzerinde bir hafîz (gözetleyici - koruyucu) bulunmasın.

5-) Felyenzuril`İnsanu mimme hulika;
İnsan neden yaratıldığına bir baksın!

6-) Hulika min mâin dafikın;
Atılan bir sudan (meni) yaratıldı.

7-) Yahrucü min beynissulbi vetterâib;
Erkeğin beli ve (kadının) teraib`inin (leğen kemiklerinin) arasından çıkar!

8-) İnneHU `alâ rac`ıhı leKadir;
Muhakkak ki O, onu (aslına) döndürmeye elbette Kaadir`dir!

9-) Yevme tübles serâir;
O süreçte, gizliler açığa çıkartılıp bilinir.

10-) Fema lehu min kuvvetin ve lâ nasır;
Artık onun için ne bir kuvvet vardır ve ne de bir yardım edici!

11-) VesSemâi zâtirrec`;
Andolsun yörüngesinde dönenleriyle semâya,

12-) Vel`Ardı zâtissad`;
Yarılan arza ki,

13-) İnnehû lekavlün fasl;
Muhakkak ki O (Kur`ân), elbette Hak ile bâtılı ayırıcı bir söz;

14-) Ve ma huve Bilhezl;
O, şaka olarak gelmemiştir!

15-) İnnehüm yekiydûne keyda;
Muhakkak ki onlar bir hile kuruyorlar.

16-) Ve ekiydü keyda;
Ben de hilelerine hileyle cevap veriyorum!

17-) Femehhililkafiriyne emhilhüm ruveyda;
Bu yüzden o hakikat bilgisini inkâr edenlere mühlet ver, onlara az bir süre tanı.