111 - TEBBET SÛRESİ


Euzü Billahi mineş şeytanir racim

BismillahirRahmânirRahiym

1-) Tebbet yedâ ebiy lehebin ve tebbe;
Ebu Leheb`in elleri kurusun... Kurudu da!

2-) Mâ ağnâ `anhü maluhû ve mâ keseb;
Ne zenginliği ve ne de kazandığı ona fayda vermedi!

3-) Seyaslâ nâren zâte leheb;
Alevli bir ateşe maruz kalacaktır (o)!

4-) Vemraetüh* hammâletel hatab;
Onun karısı da... Odun hamalı olarak!

5-) Fiy ciydiha hablün min mesed;
Boynunda hurma lifinden bir ip olduğu hâlde!