102 - TEKÂSÜR SÛRESİ


Euzü Billahi mineş şeytanir racim

BismillahirRahmânirRahiym

1-) Elhakümüt tekâsürü;
Tekasür (zenginlik ve sülaleniz) sizi aldatıp oyaladı!

2-) Hattâ zürtümülmekabir;
Öylesine ki mezarlıkları ziyarete gittiniz.

3-) Kellâ sevfe ta`lemun;
Hayır! Yakında (vefat ile) bileceksiniz.

4-) Sümme kellâ sevfe ta`lemun;
Sonra (yine) hayır, yakında bileceksiniz.

5-) Kellâ lev ta`lemune `ılmel yekıyn;
Hayır! İlm-el yakîn (olarak vefattan önce) bilseydiniz!

6-) Le terevünnelcahıyme;
Andolsun, cahîmi mutlaka görürdünüz!

7-) Sümme leteravünneha `aynel yekıyn;
Sonra yemin olsun onu (cehennemi) kesinlikle ayn-el yakîn - gözlerinizle göreceksiniz.

8-) Sümme le tüs`elünne yevmeizin `anin na`ıym;
Sonra andolsun, elbette sorulacaksınız o süreçte nimetlerinizden.