099 - ZİLZÂL SÛRESİ


Euzü Billahi mineş şeytanir racim

BismillahirRahmânirRahiym

1-) İzâ zülziletil Ardu zilzaleha;
Arz (beden), şiddetli bir sarsıntı ile sarsıldığında;

2-) Ve ahrecetilArdu eskaleha;
Arz, ağırlıklarını dışarı çıkardığında,

3-) Ve kalel İnsanu ma leha;
İnsan (bilinç, bedene bakarak): "Buna ne oluyor?" diyerek (panik yaşadığında),

4-) Yevmeizin tühaddisü ahbâreha;
İşte o süreçte haberlerini söyler.

5-) Bienne Rabbeke evha leha;
Rabbinden ona vahiy ile.

6-) Yevmeizin yasdurun Nasu eştaten li yürav a`malehüm;
O gün insanlar, gruplar hâlinde çıkar ki çalışmalarının sonucunu görsünler!

7-) Femen ya`mel miskale zerretin hayren yerah;
Kim bir zerre ağırlığınca bir hayır yaparsa, onu görür.

8-) Ve men ya`mel miskale zerretin şerren yerah;
Kim de bir zerre ağırlığınca bir şerr yaparsa, onu görür.